กลุ่มตอลิบานเดินออกจากการเจรจาไร้ผล

กลุ่มตอลิบานเดินออกจากสถานที่สำคัญซึ่งควรช่วยปูทางสู่สันติภาพในอัฟกานิสถานโฆษกของกลุ่มผู้ทำสงครามกล่าวว่าการหารือแบบตัวต่อตัวครั้งแรกกับรัฐบาลได้พิสูจน์ว่าไร้ผลมีการเจรจากันเรื่องการแลกเปลี่ยนนักโทษที่ตกลงร่วมกันระหว่างสหรัฐฯและกลุ่มตอลิบานมันเป็นขั้นตอนที่จะนำไปสู่การยุติสงคราม แต่กลุ่มตอลิบานกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอัฟกานิสถาน

พยายามที่จะชะลอการปล่อยให้เป็นอิสระตามที่ Matin Bek สมาชิกของทีมเจรจาของรัฐบาลกลุ่ม Taliban ต้องการให้ปล่อยตัวผู้บัญชาการ 15 คนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าการโจมตีครั้งใหญ่ เราไม่สามารถปล่อยตัวผู้ฆ่าคนของเราได้ แต่โฆษกของกลุ่มตอลิบานกล่าวหาว่าประธานาธิบดี Ashraf Ghani บริหารรัฐบาลให้ชะลอการปล่อยตัวนักโทษ “ภายใต้ข้ออ้างข้อหนึ่งหรือข้ออื่น” รัฐบาลบอกว่ายินดีที่จะปล่อยตัวนักโทษตอลิบานที่มีภัยคุกคามน้อยถึง 400 คนเพื่อแสดงท่าทีที่ดีเพื่อเป็นการลดความรุนแรง